Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
subota, oktobar 10, 2015
vermont

vermont

Adresa sajta: El. pošta: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

subota, 10 oktobar 2015 10:48

DOSTOJANSTVO U MENTALNOM ZDRAVLJU

U sklopu obilježavanja dječije nedelje, predstavnici OC „Vermont“ u okviru projekta „Uspostava Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku“ danas su posjetili Centar za djecu sa posebnim potrebama „Spektar“ u Srebreniku. Današnjom radionicom sa mališanima iz Srebrenika ujedno je obilježen i 10. oktobar Svijetski dan mentalnog zdravlja.

Naime, jedna od programskih aktivnosti koje OC „Vermont“ provodi tokom cijele godine jeste i obilježavanje značajnih svijetskih datuma. Sa tim u vezi, 10. Oktobar obilježava se u više od stotinu zemalja širom svijeta, sa ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima u mentalnom zdravlju.

petak, 09 oktobar 2015 10:57

DJEČIJA NEDJELJA

U toku obilježavanja „Dječije nedjelje“, Omladinski centar „Vermont“ je održao prezentaciju dosadašnjih aktivnosti u proteklim mjesecima rada u sklopu projekta „Uspostava Dnevnog centra za djecu uključenu u život i /ili rad na ulici“. Prezentacija je održana pedagozima i psiholozima iz svih škola sa prostora Brčko distrikta BiH, sa nadom da će saradnja škola i Dnevog centra biti veoma produktivna i uspješna. Ovo je samo jedan u nizu događaja koji su obilježili ovu sedmicu, a koja se obilježava širom Bosne i Hercegovine sa ciljem promocije prava djece, poboljšanja društvene brige za djecu i jačanja odgovornosti svih subjekata zaštite koji brinu o djeci. Tako smo u utorak sa učenicima inkluzivnih odjeljenja iz Poljoprivredne i medicinske škole u Dnevnom centru imali niz radionica sa svrhom socijalnog učenja, dok ćemo u toku sedmice odraditi i radionice sa korisnicima Centra za djecu sa posebnim potrebama Spektar u Srebreniku. Cilj ovih radionica je proširiti djelovanje Dnevnog centra i na susjedne opštine i ostvariti dobru saradnju sa ostalim organizacijama, a sve kako bi se moglo blagovremeno pomoći našim korisnicima svim raspoloživim resursima.

sreda, 07 oktobar 2015 17:43

ZA JEDAN DJEČIJI OSMIJEH

Ove godine, u realizaciji programa aktivnosti za vrijeme trajanja Dječije nedelje, svi predstavnici OC „Vermont“ pružiće doprinos stvaranju povoljnijih uslova za podizanje djece i svojim osmišljenim aktivnostima doprinijeti jačanju svjesti o potrebi stvaranja društvenih uslova za život u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost.

Program aktivnosti „Dječije nedelje“ čini niz aktivnosti koje organizuje OC „Vermont“,a u okviru projekta „Uspostava dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulicu i djecu u riziku“, naravno, uz punu participaciju djece i mladih. Jedna u nizu takvih aktivnosti je današnja posjeta vrtiću „Naša djeca“. Ovoj posjeti prisustvovali su pored predstavnika OC „Vermont“ i predstavnici IPA (Međunarodno policijsko udruženje), te predstavnici Policije Brčko distrikta i Crvenog krsta/križa. Djeca su na današnjoj prezentaciji pored prilike da se upoznaju s aktivnostima Policije i pomenutih organizacija, imala priliku da aktivno učestvuju i postavljaju pitanja predstavnicima, a na samom kraju mališanima su uručene bojanke koje su nastale kao rezultat saradnje pomenutih.

Konferencijom „Život u porodici-najbolji inters djeteta“, koja se danas organizuje u Sarajevu otpočele su aktivnosti u okviru obilježavanja „Dječije nedelje“, a koje OC „Vermont“ provodi u saradnji sa partnerima.

Današnja aktivnost organizovana od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om i u partnerstvu sa organizacijama SOS Dječija sela BiH, Hope and Homes for Children, Save the Children i World Vision, ima za cilj prezentaciju dobre prakse i dosadašnjih postignuća sa lokalnog nivoa u oblasti pružanja podrške porodicama koje su pod rizikom od razdvajanja i jačanja porodica sa ciljem širenja dobrih praksi sa posebnim fokusom na porodice sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju.

ponedeljak, 05 oktobar 2015 09:18

SVJETSKI DAN UČITELJA

„Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti.”

(Erazmo)

Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. Oktobra, a proglasio ga je UNESCO 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja. Prigoda je to za isticanje važnosti rada svih učitelja i nastavnika i njihov uticaj na razvoj društva u cjelini, te da se naglasi važnost te profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nosioci, stoga se taj dan obilježava u više od 100 zemalja svijeta. Na ovaj dan imamo priliku pokazati da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da ga kao takav i cijenimo. Cilj Svjetskog dana učitelja je mobilizovati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na razinu društvene važnosti.

Obrazovna internacionala (EI), svjetska federacija sindikata stručnjaka u obrazovanju sa sjedištem u Bruxellesu, čvrsto vjeruje da Svjetski dan učitelja treba biti međunarodno priznat, te se obilježavati u cijelom svijetu. Napori Obrazovne internacionale i njene 401. članice doprinijeli su međunarodnom priznanju i obilježavanju ovoga dana širom svijeta.

S obzirom da Omladinski centar „Vermont“ pridaje veliku važnost omladini, a posebno djeci, kroz program neformalnog obrazovanja organizujemo aktivnosti koje imaju za cilj zadovoljavanje i usavršavanje dječijih znanja i vještina, i „dan učitelja“ ćemo obilježiti u „Dnevnom centru“ koji od mjeseca augusta djeluje na adresi Augusta Šenoe br 3. u Brčkom sa svrhom obezbjeđivanja održivog i sveobuhvatnog modela podrške i zaštite djece koja su uključena u životu i radu na ulici sa područja Brčko distrikta BiH, da bismo podsjetili na važnost ove profesije u odgoju i odrastanju djece.

Svim učiteljima želimo sretan i uspješan dan, u želji da naša saradnja bude što produktivnija i uspješnija, da zajedničkim trudom i zalaganjem promovišemo dječija prava, te im pružimo potrebnu pomoć i podršku.

S poštovanjem,

Omladinski centar „Vermont“

utorak, 29 septembar 2015 10:21

ANTIKORUPCIJSKA BORBA SE NASTAVLJA

Po redovnom planu aktivnosti projekta „Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža organizacija civilnog društva iz te oblasti“, u Sarajevu je dana 22.09.2015.godine, održana radionica kojoj su ispred Vermont-a prisustvovali članovi projektnog tima Damir Radenković i Sanja Radovanović.

Cilj ove radionice je bio da predstavnici Agencije za Prevenciju korupcije i Koordinaciju Borbe Protiv Korupcije i tijela za sprječavanje korupcije na nivou entiteta i BD BiH sa predstavnicima nevladinih organizacija koje su aktivne na polju borbe protiv korupcije zajednički razgledaju i mjere i aktivnosti iz Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije BiH i utvrde oblasti na kojima je moguća saradnja između njih.

Naime, razgovarano je o strategiji za borbu protiv korupcije 2015-2019 koja je usvojena 7.maja, te kako istu iskoristiti kako bi se izradile strategije za Federaciju Bosne i Hercegovine kao i Brčko Distrikt BiH. Nova Strategija, s obzirom na propuste i nedostatke prethodnih strategija koje su tretirale korupciju u BiH, ima sveobuhvatan pristup, bude prihvatljiva za sve nivoe vlasti u BiH kroz definisanje politika, i takođe da bude provodljiva.

utorak, 29 septembar 2015 06:18

BUDŽET ZA GRAĐANE I U DISTRIKTU ???

U Sarajevu je dana 21.09.2015.godine održan radni sastanak na temu pripreme prvog Akcionog plana BiH u okviru OGP inicijative.

Ovom prilikom su definisani prijedlozi mjera za prvi Akcioni plan BiH iz oblasti fiskalne transparentnosti i jačanja integriteta javnih institucija, kao i novi prijedlozi koji nisu bili razmatrani na dosadašnjim sastancima. Jedna od tema je bila i izrada Budžeta za građane.

Aktivno učešće u diskusiji na ovu temu imao je i predstavnik  OC Vermont-a Damir Radenković koji je ovom prilikom iskazao da je jako niska participacija građana u procesu donošenja budžeta. Sa nadom da će se preduzeti mjere kojima bi se svi nivoi vlasti podstakli na prihvatanju i uvođenju inicijative da se građani uključe više, Radenković je podijelio svoj stav i viđenje koje se ogleda u potrebi za izrađivanjem četiri brošure. Prva brošura bi pružila sve potrebne informacije o samom procesu donošenja budžeta sa vremenskim okvirom, druga bi pak objasnila planiranje budžeta, kako bi građani postali upoznatiji sa namjenama svih budžetskih sredstava, ova brošura bi takođe obuhvatila i javne rasprave. Treća bi jasno prikazala sam budžet napisan uproštenim jezikom i građani bi samim iščitavanjem ove brošure mogli da pobliže shvate kako i na koji način u ovom segmentu mogu da doprinesu. Vrlo bitan dio cijelog ovog ciklusa je evaluacija budžeta tj. svih utrošenih budžetskih sredstava. To bi bilo sadržano u četvrtoj brošuri koja bi kao i ostale tri bila dostupna svim građanima. Ove brošure bi bile i prvi korak naprijed ka samom procesu izgradnje budžeta za građane, kao i buđenje svjesti o važnosti za uključivanje istih u ove procese.  

ponedeljak, 28 septembar 2015 07:19

ZNATE LI ŠTA JE ZoSPI?

28. septembar se u velikom broju zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama. Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je između ostalog i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Bosna i Hercegovina je jedna od prvih zemalja u regionu koja je usvoila Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZoSPI) u periodu 2000-2002. godine na različitim nivoima vlasti. Iniciran od strane međunarodne zajednice, to je bio prvi set ovakvih zakona usvojen na prostorima bivše Jugoslavije.

Međutim, prema mišljenju većine, neupućenost građana u prava koje im zakon omogućava i nedovoljna spremnost državnih institucija da ga doslijedno primjenjuju, ključne su prepreke u implementaciji predmetnog zakona. Čak i tamo gdje je primijetan pomak u dostavljanju informacija, nerjetko se dešava da javni organi na zahtjeve za pristup informacijama umjesto u formi upravnog akta, odgovaraju u formi odgovora, što građane ostavlja bez pravnog lijeka, odnosno mogućnosti žalbe, te na taj način produžava postupak pristupa informacijama. Istovremeno, u velikom broju slučajeva, odbijaju pristup informacijama uz navod da se određena informacija smatra izuzetkom, iako su dužni prvo sprovesti test javnog interesa, pa tek onda, eventualno, mogu uskratiti pristup infomacijama na osnovu izuzetaka. 

Damir Radenković, direktor OC "Vermont", ujedno član upravljačkog tjela antikorupcijske bh mreže ACCOUT ističe da je sve češća kočnica pristupu informacija i „mehanizam pozivanja institucija na Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, a time i izbjegavanje dostavljanja traženih informacija“. Radenković dodaje i to da „javni organi u većini slučajeva ne prave razliku između informacije i ličnog podatka, te zaštitu ličnih podataka stavljaju ispred Zakona o slobodi pristupa informacijama. Oslanjajući se na ovu činjenicu, značajan dio programskih edukacija "Vermont-a" ići će u pravcu osnaživanja prevashodno građana, ali sigurno i službenika/ca institucija i odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH“ zaključuje on.

četvrtak, 24 septembar 2015 08:12

PETNAEST GODINA USPJEŠNE SARADNJE!

Povodom obilježavanja 15 godina postojanja i rada Policije Brčko distikta BiH, 22. septembra na Trgu mladih, ispred zgrade Policije Brčko distrikta sa početkom u 11 časova, započeo je događaj „POLICE FEST-Dan otvorenih vrata". U ime tima Omladinskog centra „Vermont“, na prvom mjestu, upućujemo najiskrenije čestitke na uspješnom petnaestogodišnjem radu, uz uvjerenje da će i u periodu ipred nas saradnja Policije sa civilnim sektorom, na polju doprinosa sigurnosti u zajednici, te nesebičnim zalaganjem kroz dijeljenje stručih znanja, volje i sposobnosti različitih službi rasti do zavidnog nivoa.

Oslanjajući se na dugogodišnju saradnju, predstavnici organizacija mreže Resursnog centra, na čelu sa OC „Vermont“, kao i u godinama iza nas, aktivno su podržali ovu centralnu aktivnost. Tokom četveročaovnog druženja sa građanima Distrikta promovisane su aktuelne projektne inicijative, a za nemali broj mladih je ovo ujedno bila prilika da se regrutuju u redove volonterske „armije“ OC „Vermont“. Najveću pažnju za nešto zrelije korisnike privukle su antikoruptivne poruke “TRANSPARENTNO“, „STOP KORUPCIJI“, „OTPORNI NA ŠTELU“. Uz ohrabrenje da „jedino mladi mogu stati u kraj korupciji“ nadovezivale su se riječi istinske podrške sugrađana za svaku vrstu aktivnosti ove vrste. Tako su oni najstrpljiviji učestvovali u istraživanju preovlađujućih oblika korupcije, koji se pored ispitivanja regulatornog i institucionalnog okvira za borbu protiv korucije u zdravstvu realizuje u okviru projekta „Zajedno protiv korupcije u zdravstvu“.

sreda, 12 avgust 2015 14:24

DA SAM JA NEKO...

„Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci, da sam ja neko...“ Upravo uz pjesmu grupe Indeksi u Brčkom je danas započelo obolježavanje Međunarodnog dana mladih.

Koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije, održavaju se širom svijeta u čast ovog dana, koji se obilježava 12. avgusta.

OC „Vermont“ već duži niz godina obilježava Dan mladih, a ove godine u saradnji sa mrežom Promoviši pozitivno, organizovao je okrugli sto na temu „Da sam ja neko“, gdje su mladi govorili o tome šta bi oni promjenili i uradili da su na vlasti i time skrenuli pažnju na pitanja mladih Brčko distritka BiH.  Okruglom stolu, koji je održan u jednom neformalnom okruženju, prisustvovali su predstavnici: izvršne i zakonodavne vlasti, policije Brčko distrikta, OSCE-a, političkih partija, nevladinih organizacija i medija.

Početak
Prethodna
1
Strana 1 od 73
Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Čovječe ne ljuti se

Saradnici

Medijski saradnici

Prijatelji OC Vermont

Prijava/Registracija