Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
ponedeljak, jun 24, 2019

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke: Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05), federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

• programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM,

• programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda u ukupnom iznosu od 1.841.000,00 KM i

• programa i projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2012. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba.

Prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjenu prijavu podnosilac zahtjeva/projekta dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Podnosioci zahtjeva koji su već podnijeli svoju aplikaciju ovom Ministarstvu dužni su istu ponovo dostaviti i uskladiti s kriterijima iz Javnog poziva.

Prijavu sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 04. 05. 2012. godine.

Prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i prijave koje nisu dostavljene u propisanom roku neće biti razmatrane.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka odreñenog za dostavljanje prijava. U protivnom njihove prijave na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom radi zaštite i namjenskog utroška dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (2008., 2009. i 2010. godina) objavljena je na web stranici Ministarstva.

Objavljeno u Javni pozivi

P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Čovječe ne ljuti se

Saradnici

Medijski saradnici