Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
ponedeljak, jun 24, 2019
četvrtak, 11 april 2019 11:32

U organizaciji Omadinskog centra „Vermont" 8. aprila svečano otvorena nova jedinica Dnevnog centra u prostorijama Romskog Doma u Brčkom.

Organizatori su ovom prilikom ujedno obilježili i Međunarodni dan Roma, koji se 8. aprila obilježava u cijelom svijetu.

Svečano otvorenje ovog objekta danas je na jednom mjestu okupilo pripadnike romske zajednice, predstavnike vladinih odjela, romske aktiviste , građane i nevladin sektor koji radi u interesu Roma na ovom području.

„Ovo je jedinstvena prilika da svoj rad u još većem nivou približimo zajednicama sa kojima radimo. Izuzetno smo ponosni na otvorenje nove jedinice i veoma je bilo važno da Vlada prepozna naš rad kao neophodan za zajednicu i druge građane. Sigurni smo da će ovaj projekat pokazati izuzetne rezultate i nastaviti sa širenjem ne samo u ovoj zajednici nego i na ostala područja gdje se iskaže potreba", istakao je Damir Radenković, direktor Omladinskog centra „Vermont".

Ovaj objekat, prema navodima organizatora će ubuduće predstavljati sigurno mjesto za djecu, a usluge koje će pružati za djecu će biti edukativnog, kreativnog i rekreativnog karaktera, dok će roditelji moći pristupiti savjetodavnim i pravnim uslugama za koje se iskaže potreba.

Rad Dnevnog centra za djecu zatečenu u skitnji i onoj u riziku da to postanu podržan je od strane Vlade Brčko distrikta i međunarodnih organizacija Gmbh (GIZ) - Njemačko društvo za saradnju i Save the Children.

sreda, 27 mart 2019 10:58

Direktor Omladinskog centra „Vermont“, Damir Radenković danas je kao predstavnik nevladinog sektora Brčko distrikta, i jedan od ključnih aktera kada se govori o prevenciji korupcije u našem gradu dao svoj doprinos na državnoj konferenciji održanoj u Sarajevu od strane Misije OSCE-a.

Cilj konferencije je spoznati mogućnosti informaciono-komunikacionih tehnologija u prevenciji korupcije kroz razmjenu znanja i najboljih praksi među domaćim akterima i gostima iz regije. U sklopu konferencije predstavljeni su nalazi monitoringa upravljanja javnim financijama, fokusirajući se posebno na pregled praksi u pružanju podrške organizacijama civilnog društva.

„Pored razmjene iskustva, koja ja uvijek veoma značajna, pogotovo u poslu kojim se mi bavimo, neophodno je razviti i nove ideje. Održana konferencija predstavljala je izuzetnu priliku da se referišemo o trenutnoj situaciji kada se govori o korupciji i prevenciji iste. Mišljenja smo da je neophodno uvezivanje svih aktera i međusobno djelovanje kako bi se efikasnije djelovalo na suzbijanje korupcije u svim njenim pojavnim oblicima,“- istakao je Radenković u svom obraćanju.

Ambasador Misije OSCE-a u BiH Gdin Bruce Benton rekao je da je jedan od ciljeva održavanja konferencije doprinos jačanju napora za borbu protiv korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti i ima za cilj povećanje učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije.

ponedeljak, 11 mart 2019 12:07

Omladinski centar „Vermont“ je prisustvovao Okruglom stolu koji se održao danas, 11.3.2019. godine u hotelu „Jelena“. Tema okruglog stola je „Prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“. Učesnicima okruglog stola se obratio i Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.

Okrugli sto je održan u sklopu programa ROMACTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou“, zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope koji se implementira u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Ovo je najveći projekt koji uključuje Rome na lokalnom nivou i u BiH se implementira od 8. decembra 2017.godine do 30.aprila 2020.godine, a provodi se u 10 općina - Bijeljina, Brčko, Donji Vakuf, Gradiška, Kakanj, Prnjavor, Visoko, Vukosavlje, Tuzla i Travnik.

Na okruglom stolu učestvovali su još i predstavnici ostali nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH: UG „Romi na djelu“, Udruženje Makedonaca „Vardar“, Udruženje Crnogoraca P.P. Njegoš, UG „Sjedinjene nacionalne manjine“.

Predsjednik UG „Romi na djelu“ Ćazim Salihović je izjavio da je jako bitno govoriti o o izazovima sa kojima se Romi susreću, njihovim problemima vezanim za socijalnu situaciju, siromaštvo, pristup zdravstvenoj zaštiti i nezaposlenosti.

utorak, 05 mart 2019 14:13

Kako bi zaustavili odlazak mladih iz zemlje, neophodno je uskladiti sistem obrazovanja i zapošljavanja našeg grada. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u saradnji sa timom Omladinskog centra ″Vermont″ i ove kao i proteklih nekoliko godina sprovodi različite aktivnosti karijernog savjetovanja i aktivnog traženja posla, kako bi se zadovoljile potrebe školaraca, studenata, nezaposlenih lica i privrede Brčko distrikta BiH.

Intenzivno radimo na pripremanju programa ″Treba da znaš″ u sklopu karijernog usmjeravanja i savjetovanja, gdje ćemo izvršiti anketiranje poslodavaca, obraditi i istražiti informacije o njihovim iskustvima sa zapošljavanjem, te budućim planovima i potrebnim profilima. Tokom terenskog istraživanja, biće obuhvaćeni svi tipovi i oblici preduzeća, što uključuje male, srednje i velike privrednike. Stavovi, mišljenja i sugestije koje će nam poslodavci iznijeti u ovoj anketi, pružiće nam uvid u realnu sitaciju na tržištu rada, sistemu obrazovanja i njihovoj međusobnoj povezanosti.

Cilj ankete je identifikacija neusklađenosti između ponude i potražnje u pogledu obrazovanja, znanja i vještina, kako bi se na osnovu prikupljenih podataka formirale mjere koje su neophodne na uticanje povećanja strukture zaposlenosti.

Anketiranje poslodavaca i analiza prikupljenih podataka, kao i rezultati koje ćemo dobiti, poslužiće za unapređivanje usluga posredovanja na tržištu rada i mjera aktivne politike zapošljavanja – savjetovanje, usmjeravanje, te stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada na području Brčko distrikta BiH.

petak, 01 mart 2019 11:50

Ove sedmice, predstavnik Omladinskog centra "Vermont" prisustvovao je dvodnevnoj radionici Regionalnog Vijeća za Kooperaciju (RCC),  koja je održana u Beogradu. Radionica je okupila predstavnike civilnog društva iz ukupno 7 država regiona a cilj je bio da se zajedničkim idejama unaprijedi sprovođenje nacionalnih strategija za Rome, sa fokusom na povećanje uloge civilnog društva.

Tokom radionice, predstavljena je i nova faza Inicijative za integraciju Roma 2019-2021, koja će se odvijati u sklopu programa Integracije Roma.Na radionici su predstavljeni i očekivani rezultati  druge faze ovog programa, koji se direktno vežu na smanjivanjene socio-ekonomskih razlika između Roma i neroma. Fokus prilikom implementacije ovog programa će biti na stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju, a kako bi program bio uspješan, prema riječima i samih organizatora, neophodno je uspostaviti kvalitetnu regionalnu saradnju kako sa nevladinim organizacijama, tako i sa vladama država Zapadnog Balkana i Turske.

Organizatori radionice fokus su usmjeravali na dobijanju povratnih informacija od strane partnera, odnosno učesnika radionice. Zahvaljujući tome, tokom prvog dana su definisani konkretni prijedlozi upućeni RCC-u o mogućnostima zajedničkog djelovanja koji bi rezultirao boljim mogućnostima za Rome na ovom području. U drugom djelu pomenute radionice učesnici su prezentovali ključne probleme, koje, prema njihovom mišljenju je neophodno riješiti kako bi se doprinjelo riješavanju problema Roma. 

U završnici ovog događaja dogovoreni su naredni koraci i usaglašene metode daljnjeg umrežavanja među prisutnim organizacijama, a upravo ovaj korak bi mogao biti prekretnica kada se govorio regionalnom djelovanju civilnog društva na riješavanju problematike Roma.

ponedeljak, 10 decembar 2018 16:05

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, korisnici usluga Dnevnog centra Brčko održali su pres konferenciju za predstavnike medija našeg grada.

Nakon uvodnog pozdravnog govora organizatora aktivnosti započet je program gdje su vodeću riječ imali korisnici Dnevnog centra Brčko. 

Učenici i korisnici usluga Dnevnog Centra Brčko kolažom recitacija, iznjeli su svoja mišljenja i viđenje o tome šta za njih predstavljaju ljudska prava te, simpatičnim pjesmicama i izjavama za medije, u svojstvenom duhu obilježili ovaj značajan datum koji se tradicionalno obilježava 10. decembra.

Glavni cilj ove aktivnosti bio je dati priliku onima čiji glas ne dopire do većine,način da pozitivne poruke prenesu široj javnosti.

Važno je napomenuti da je rad Dnevnog centra podržan od strane međunarodnih organizacija Save the Children i GIZ(GmbH) a programi koji za cilj imaju podsticanje socijalne inkluzije kroz kulturne, kreativne, rekreativne i informativne aktivnosti organizujemo u sklopu Regionalnog projekta "Socijalna prava za ranjive grupe" (Sori).

petak, 19 oktobar 2018 08:27

Danas smo u saradnji sa Policijom Brčko distrikta BiH, organizacijama "Emmaus" iz Doboja i" Lara" iz Bijeljine organizovali uličnu akciju. Ulična akcija je održana povodom obilježavanja dana borbe protiv trgovine ljudima a pripremljeni informativni materijal je dijeljen kako bismo građanima podigli svijest o tome da je ovaj fenomen prisutan i u našem gradu. 

Omladinski centar „Vermont“ aktivno sarađuje sa drugim institucijama i ustanova na borbi protiv korupcije i trgovine ljudima, te zajedničkom uličnom akcijom smo građanima skrenuli pažnju da se i oni trebaju uključiti u akcije koje za cilj imaju prevenciju i smanjenje trgovine ljudima.

četvrtak, 11 oktobar 2018 08:12

Za potrebe projekta "Bright4All - Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini" objavljen je poziv za konsultanta za pružanje direktne pomoći radnim grupama i institucijama koje vode procese za uspostavu referalnih mehanizama za djelovanje u slučajevima napuštanja školovanja i obrazovnog procesa, u ciljanim zajednicama: Brčko Distrikt BiH, Bihać i Bijeljina.


Javni poziv možete pronaći na sljedećem linku:


https://nwb.savethechildren.net/jobs/job-details/146

četvrtak, 04 oktobar 2018 11:48

Povodom Dječije sedmice, djeca korisnici Dnevnog centra su posjetili frizerski kabinet JU „Poljoprivredne i medicinske škole“ u kojem učenici obavljaju praksu.

Djeca korisnici Dnevnog centra su većinom djeca iz marginalizovanih i ugroženih grupa, te nisu u mogućnosti da posjećuju frizerske i kozmetičke salone kako bi uživali usluge istih, te je bila prilika da im priredimo lijepu aktivnost kako bi im podigli svijest da smo svi jednaki i da zaslužujemo isti tretman u društvu.

četvrtak, 04 oktobar 2018 06:20

Omladinski centar „Vermont“ za djecu korisnike Dnevnog centra kontinuirano organizuje sportske aktivnosti sa klubovima i organizacijama Brčko distrikta BiH, a na jučerašnji dan je održan trening košarke sa košarkaškim klubom „Lavovi“. Trening je održan kao jedna u nizu aktivnosti koje smo pripremili povodom obilježavanja Dječije sedmice, a za cilj ima integraciju marginalizovanih i ugroženih grupa.

Košarkašice su svoje vještine, kao i ambiciju za bavljenjem sportom podijelile sa djecom korisnicima Dnevnog centra a i „zaigrale lopte“ sa njima kako bi ih što bolje podučile potezima i pravilima igre. Uprkos maloj razlici u godinama i manjoj fizičkoj spremnosti, djeca korisnici DC-a su se hrabro uhvatila u koštac sa profesionalcima i dobro se pokazala.Velikom broju djece Dnevnog centra je ovo prvi susret sa košarkom, stoga je veoma bitno bilo da na raspolaganju imaju uspješne košarkašice i trenera sa kojima su se kroz zajednički trening družili, te međusobnom komunikacijom usvajali značaj sporta za fizički i psihički razvoj svakog individualca. Kako to i priliči sportskim aktivnostima, svi učesnici su trening završili pravim košarkaškim tzv. „Lavovskim“ pozdravom.

sreda, 26 septembar 2018 12:02

Kroz Dnevni centar posebnu pažnju posvećujemo zdravlju naših korisnika, te se trudimo svakodnevno da ukažemo na značaj održavanja redovnih higijenskih navika koje je potrebno uspostaviti još od malih nogu. O ovome mnogo govori i aktivnost koju Omladinski centar „Vermont“ ovih dana sprovodi, a tiče se posjete naših korisnika stomatološkoj ordinaciji.

Većina naših mališana imala je priliku da iskusi izazove iz zubarske stolice, dok su se već kroz našu prošlogodišnju akciju upoznali sa zanimanjem stomatologa i suočili sa strahovima koji se javljaju prilikom posjete istom. Stoga su danas sa posebnom opreznošću prilazili ordinaciji, ali istrajni i odlučni da prevaziđu barijere i povedu računa o brizi za svoje zubiće. Izvršeni su pregledi i popravke zuba, a sve u svrhu prevencije i zaštite od daljih oboljenja.

utorak, 25 septembar 2018 13:22

Tokom trodnevnog boravka u Bihaću, tim Omladinskog centra „Vermont“ je radio na  osnaživanju organizacija civilnog društva, u okviru drugog u nizu treninga za OCD sa područja  Bihaća, Bijeljine i Brčko distrikta BiH. Isti je sproveden u partnerstvu sa organizacijama "Žene sa Une" i "Save the Children" na temu „Uspostavljanje inovativnih usluga za djecu iz ranjivih grupa“. Predavači su bili mr. sci. Jasmina Hasanagić i doc. dr. sc. Perica Ivanek.

ponedeljak, 24 septembar 2018 13:40

Posjetite web stranicu koja je napravljena u okviru SoRi projekta čiji je jedan od glavnih aktera Omladinski centar "Vermont" kao implementator projekta u Brčko distriktu BiH.

https://social-rights-balkan.org/en/

P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Čovječe ne ljuti se

Saradnici

Medijski saradnici