Croatian English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish Swedish
Text Size
nedelja, avgust 28, 2016
ponedeljak, 25 jul 2016 13:52

Omladinski centar "Vermont" za potrebe organizacije prvog BiH Color Festival koji će se održati 12. i 13. avgusta, na poligonu (bescarinska zona) u Brčkom objavljuje poziv za prijavu svih zainteresovanih volontera/ki.

Dobrodošli su svi koji imaju želju da ličnim angažovanjem i dobrim raspoloženjem doprinesu organizaciji prvog BiH Color Festivala u Brčkom i pridruže se entuzijastičnoj ekipi u realizaciji jednog od najposjećenijih festivala.

Očekuje Vas neviđen muzičko scenski spektakl pun iznenađenja. 10 000 kesica boja će prekriti nebo iznad Brčkog! Bacamo boje u vazduh na svaki okrugli sat! Festival počinje u 16:00h, a završava u 03:00h.

Svi koji su zainteresovani za ovaj poziv mogu ispuniti prijavnicu u prostorijama Omladinskog centra "Vermont", a koje se nalaze na adresi Trg pravde 18. u periodu od 08:00 do 16:00 časova svakim radnim danom. 


„Uz sjajan provod, druženje s izvođačima, kreativne poslove i nova iskustva nastala kroz organizaciju ovako velikog događaja, Omladinski centar „Vermont“ će dati priliku mladim, proaktivnim i entuzijastičnim osobama da učestvuju na jedinstvenoj zabavi pod otvorenim nebom“ istakli su članovi tima Omladinskog centra „Vermont“.

petak, 22 jul 2016 09:12

Smatrajući da je ključ napretka naše lokalne zajednice želja za radom i spremnost za pozitivne promjene, predstavnici Omladinskog centra „Vermont“ 21. jula ugostili su članove Tima za civilno-vojnu podršku pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu.

Direktor centra, Damir Radenković u uvodnom dijelu izrazio je zahvalnost na posjeti i dosadašnjoj podršci centru koju je pružila Ambasada SAD-a u Sarajevu, te iskazao uvjerenje da će dobra međusobna saradnja biti nastavljena i u narednom periodu, što će zasigurno rezultirati dobrim i pozitivnim efektima, prvenstveno u kontekstu efikasnijeg funkcionisanja zajednice i stvaranja sigurnijeg ambijenta za život i imovinu građana.

ponedeljak, 04 jul 2016 06:33

Nakon uspješno obavljenog socijalnog mapiranja zajednice koje je za cilj imalo prikupiti sve relevantne podatke o društvenom položaju romskih i neromskih porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe u nekoliko mjesnih zajednica u Brčko distriktu BiH, održana je fokus grupa sa ciljem da se na jednom mjestu okupe svi predstavnici institucija koje se bave pitanjima Romske populacije. Ova fokus grupa je održana 30.06. u Gradskom omladinskom centru, a bio je to jedan od mnogih događaja upriličen od strane tima Dnevnog centra Omladinskog centra „Vermont“ u svrhu promovisanja prava manjina i podizanja svjesti o njihovom položaju.

četvrtak, 30 jun 2016 11:21

Uočavajući da je diskriminacija opasna društvena pojava i da bismo svi zajedno morali da se borimo protiv nje, predstavnici Omladinskog centra „Vermont“ danas su prisustvovali okruglom stolu pod nazivom “Uloga institucija Brčko distrikta BiH u borbi protiv diskriminacije“. Okrugli sto organizovala je Komisija za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčko distrikta BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH).

Cilj okruglog stola jeste okupljanje predstavnika institucija BiH i Brčko distrikta BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava, predstavnika organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera, s ciljem razmjene iskustava i što boljeg informisanja učesnika o mehanizmima i aktivnostima koje se sprovode na nivou BiH u oblasti borbe protiv diskrimanacije. Takođe, okrugli sto je predstaljao priliku da se razgovara i o novim mehanizmima i preporukama u borbi protiv diskriminacije u Brčko distriktu BiH. 

utorak, 28 jun 2016 12:45

Djelujući u skladu sa strateškim pristupima koji se odnose na jačanje dobrog upravljanja, transparentnosti i borbe protiv korupcije, direktor Omladinskog centra „Vermont“ danas je prisustvovao konferenciji pod nazivom „Civilno društvo za odgovornu vlast“. Konferencija je održana u hotelu Evropa u Sarajevu s početkom u 10:00 časova. Pomenutu konferenciju organizovao je Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI) u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i lokalnim partnerskim organizacijama, a uz podršku Civil Society Facility (CSF) i Europske Unije (EU).

subota, 25 jun 2016 13:22

Omladinski centar „Vermont“ djelujući u skladu s Preporukama za jačanjem prijateljskih odnosa između različitih država, konstatujući da su dosadašnje organizacijske aktivnosti usmjerene u jasnom pravcu osposobljavanja i usavršavanja građana, te imajući u vidu da država Bosna i Hercegovine i NR Kina dijele zajedničku misiju koja se ogleda u razvoju i unapređenju obrazovanja putem interaktivnih i multimedijalnih načina komunikacije, danas je zvanično potpisao Memorandum o saradnji s predstavnicima Konfucije Instituta Univerziteta u Sarajevu, predstavnicima Kineskog vijeća za promociju mirnog nacionalnog ujedinjenja,  te predstavnicima Udruženja bosansko - kineskog prijateljstva.

Memorandumom o saradnji (MOS) strane potpisnice su saglasne da razvijaju međupartnerski odnos, zahvaljujući kojem će zajednički raditi na jačanju kulturno-obrazovne saradnje između Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i NR Kine, te promocije kineske kulture i jezika. Ova saradnja će doprinijeti produbljenju prijateljskih odnosa i kulturne razmjene, te biti svojevrstan most za ostvarivanje saradnje između Bosne i Hercegovine i NR Kine.

petak, 24 jun 2016 07:31

Devet mališana, ujedno korisnika Dnevnog centra Brčko, u minulom periodu uspješno je pohađalo pripremnu nastavu u JU V OŠ. Pozitivnim rezultatima i riječima hvale na testiranju zavrjedili su diplome  i time stvorili preduslov za pohađanje predstojeće školske godine. 

četvrtak, 23 jun 2016 08:09

Omladinski centar „Vermont“, pored redovnih aktivnosti koje svakodnevno obavlja u cilju promocije i zagovaranja ostvarivanja prava djece i mladih uključenih u život i rad na ulici, kao i unapređivanje kvaliteta života i participacije sve djece i svih mladih u društvu, od mjeseca juna započeo je istraživanje fenomena djece koja rade na ulici i njihovih porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ovo istraživanje sprovodi se u saradnji s Regionalnom mrežom za djecu uključenu u život i rad na ulici, a uz podršku Save the Children organizacije.

Istraživanje ima za cilj da: (a) prikupi najrelevantnije podatke o dru­štvenom položaju Roma, ali i neromskih porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe u Brčko distriktu BiH, (b) utvrdi osnovne indikatore za mjerenje društvenog položaja gore pomenute ciljne grupe, (c) provjeri metodologijski koncept za moguće novo istraživanje društvenog položaja romskih i neromskih porodica (d) te da utvrdi podlogu za donošenje mjera za poboljšanje njihovog položaja u društvu.

Projekt istraživanja je urađen kroz jedan poseban anonimni upitnik kojim se traže podaci o stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti porodica i sl.

utorak, 21 jun 2016 13:25

Kolalicija nevladinih organizacija zaduženih zainicijativu „Partnerstvo za otvorenu vlast“, čiji je član i Omladinski centar „Vermont“, u saradnji sa Transparensy International BiH, danas je u Sarajevu organizovala konferenciju „Partnerstvom za otvorenu vlast: Od vizije do akcije“.

Konferencija je bila povod razgovorima o načinima unapređenja komunikacije vlasti i građana s ciljem jačanja transparentnosti i odgovornosti, što je jedan od principa u Reformskoj agendi BiH. Prezentovana su iskustva i rezultati zemalja iz regiona koje su članice pomenute inicijative, rezultati rada organizacija civilnog društva i institucija u BiH na ispunjenju preuzetih obaveza, te rezultati procesa definisanja prijedloga mjera za prvi Akcioni plan BiH u okviru  „Open Government Partnership – OGP inicijative.

Predstavljanjem prednosti koje nudi ova inicijativa, prezentovane su dosadašnje analize otvorenosti institucija Federacije BiH, te mehanizmi za unapređenje komunikacije s interesnim skupovima i građanima s ciljem otvaranja vlasti, a samim tim i jačanja transparentnosti i odgovornosti u njihovom radu, što je jedan od proklamovanih principa u Reformskoj agendi za BiH 2015-2018. Kako je izjavio direktor Omladinskog centra „Vermont“, Damir Radenković: „Omogućavanje javnosti i građanima pristup informacijama, direktno dovodi do transparentnosti rada vlasti, a to posljedično jača povjerenje građana u njen rad“.

petak, 17 jun 2016 14:37

Omladinski centar „Vermont“  od 2014. godine preuzime velike napore, te pruža pomoć i podršku djeci koja su uključena u život i rad na ulici, odnosno djeci koja su danas isključena iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite, nisu uključena u obrazovni sistem, a često su i pravno nevidljiva. Njihova svakodnevnica se zapravo sastoji od borbe za goli život.

Kako bi odgovorili na ove brojne probleme s kojima se ova djeca susreću direktor Omladinskog centra „Vermont“ Damir Radenković prisustvovao je sastanku članova Upravnog odbora Regionalne mreže za djecu uključenu u život i rad na ulici, a koji se održao 14. juna 2016. godine u Sarajevu. Pored Damira Radenkovića, kao člana UO Reginalne mreže, sastanku su prisustvovali ostali članovi UO, a koji dolaze iz različitih organizacija i gradova Bosne i Hercegovine, te Podgorice, Novog Sada i Tirane.

sreda, 15 jun 2016 13:14

Omladinski centar „Vermont“ konstantno i sistemski radi na poboljšanju položaja žena u našem društvu, odnosno njihovom socijalnom uključivanju i aktivaciji kako bi postale pokretači u izbornom procesu koji je pred nama, te na ovaj način doprinijele društvenom razvoju. Imajući u vidu ovakve programe kojima teži organizacija, pomoćnik Atešea za kulturu i obrazovanje Američke ambasade u Sarajevu gdin Nicholas Geisinger izrazio je želju da posjeti Omladinski centar „Vermont“. Posjeta je upriličena danas, 15. maja s početkom u 08:30 časova u prostorijama organizacije. Sastanku je prisustvovala i Ivana Busić koja je zadužena za rad s Američkim kutcima na području Bosne i Hercegovine.

Domaćin sastanka, Damir Radenković je istakao da je jedan od dugoročnih ciljeva organizacije motivisati, ohrabriti i osnažiti žene koje će svojim idejama, znanjem, vještinama i energijom unaprijediti ovogodišnji izborni proces, te preventirati i smanjiti brojne probleme s kojima se danas žene susreću.

utorak, 14 jun 2016 13:51

Dana 12.6.2016. godine širom svijeta se obilježava Svjetski dan borbe protiv dječijeg rada.  Ne bismo trebali da zaboravimo da se mnoga djeca nalaze među radno aktivnim stanovništvom, uglavnom ne svojom odlukom. Ta djeca su izložena užasnim životnim iskustvima i trpe različite vidove poniženja i torture, gdje ih odrasli izrabljuju i prisiljavaju da rade teške fizičke poslove.  Mnogi roditelji u siromašnijim zemljama tjeraju svoju djecu da rade zbog nemogućnosti da sami izdržavaju porodicu, ali bez obzira na razloge, to su djeca koja koja nemaju lijepo i nasmijano djetinjstvo i činjenica je da su takva djeca izložena velikoj patnji.

četvrtak, 09 jun 2016 08:38

Od mjeseca maja Omladinski centar „Vermont“ započeo je sa realizacijom aktivnosti projekta „Osnažene žene, osnaženi glasači“, a u sklopu programa osnaživanja žena.                        Cilj i smisao svake od aktivnosti projekta je ohrabrivanje glasačica da izađu na izbore 2016. godine u Brčko distriktu BiH, odnosno stvaranje jakih instrumenata zagovaranja putem kojih će se ohrabriti građanska svjesnost glasača i veća izlaznost žena na izbore 2016. godine, te analiza važnih pitanja za žene u Brčko distriktu i iznalaženje objedinjene platforme putem koje će glasačice moći ocjenjivati političke programe, te tražiti odgovornost od izabranih zvaničnika.

Izlaznost žena na izbore u Brčko distriktu BiH je relativno niska, posebno među mladim ljudima mlađim od 30 godina. Izlaznost na izbore 2012. godine bila je 52, 25%. Takođe, žene obično glasaju po automatizmu, tj. bez bilo kakvog znanja kako da ocijene političke platforme i programe, kako da postavljaju pitanja i glasaju za opcije koje se bave pitanjima koja njih zanimaju. Nadalje, većina žena je uslovljena od strane svojih muških partnera da glasaju kao dio porodice prije, nego kao individue.

Ipak, nezavisno od etničkih, religioznih i statusnih pitanja, žene dijele zajedničke brige i probleme kao što je zabrinutost za dobrobit porodice, budućnost svoje dijece, zaposlenje i zdravstvene probleme, ali im nedostaje potrebno ohrabrenje da se zalažu za to, postavljaju pitanja, tako da većina njih glasa prema savjetu muškaraca ili ne glasa uopšte. Imajući u vidu sve izloženo, projektnim aktivnostima nastojaćemo otkloniti ovakve pojave u našem društvu.

Projekat se sastoji iz nekoliko različitih, ali tematikom bliskih aktivnosti, koje na specifičan način prilaze problemu. Prva od tih aktivnosti je anketiranje osoba ženskog pola, a koje predstavlja relativno novi alat za postizanje demokratije u našem društvu. Osim toga, dobijanje povratne informacije od građanki koje će učestvovati u ovom istraživanju trebalo bi povećati njihovu pripravnost da učestvuju u predstojećim izborima, a sve u cilju njihovog slobodnog odlučivanja, bez uticaja neke druge strane.

Kako bi ostvarili ciljeve pozivamo Vas da se uključite u aktivnosti projekta, te ispunite upitnik u skladu s predloženim uputstvima, a koji se nalazi na ovoj stranici ili da ispunite isti u prostorijama naše organizacije, a koje se nalaze na adresi Trg pravde 18, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 08:00 do 16:00 časova.

Napominjemo, projekat “Osnažene žene, osnaženi glasači” omogućila je velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

sreda, 25 maj 2016 13:28

Više od 100.000 mladih već je otišlo iz BiH u potragu za boljim životom, a o tome svakodnevno razmišlja više od 60.000 drugih. Jedino što preostaje, kako ovaj broj ne bi još više rastao u budućem periodu, jeste pokrenuti inicijative koje će animirati građane BiH da pomognu jedni drugima. Jedna takva inicijativa danas, 25. maja je obilježila svoju devetu godišnjicu. 9. Socijalni dan – Dan kada mladi umjesto u školu idu na radno mjesto – realizovao je Omladinski centar „Vermont“, a u saradnji s Udruženjem Info HOUSE iz Sarajeva.  

"Ove godine na 25. maj, nekadašnji dan mladosti, organizujemo još jedan Socijalni dan kad mladi i poslodavci upoznaju jedni druge, kad mladi uče šta to znači raditi i zaraditi, a poslodavci upoznaju potencijalne zaposlenike. Danas je više od 70 učenika srednjih škola s područja Brčko distrikta otišlo na svoja prva radna mjesta kod različitih poslodavaca. Poslodavci koji su se odazvali na naš poziv su ujedno pokazali da se radi o preduzećima koja su društveno odgovorna i koja pokazuju solidarnost prema mladima, te izražamo veliku zahvalnost za njihovo učešće. Naš tim je oduvijek pružao podršku mladim osobama smatrajući da su oni stub i budućnost našeg grada, odnosno cijele Bosne i Hercegovine“ bile su riječi direktora Omladinskog centra „Vermont“, gdin Damira Radenković.

ponedeljak, 23 maj 2016 07:14

Pozivamo sve koji žele da postanu dio tima Omladinskog centra „Vermont“ (prednost imaju pripadnici Romske manjine) da se prijave na konkurs za rad sa djecom koja su zatečena u skitnji ili djecom koja su u riziku da to postanu.

KONKURS JE OTVOREN DO POPUNJAVANJA RADNIH MJESTA.

Prijave su u toku i mogu se vršiti na broj telefona 049/ 218 524, e-mailom Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili lično u prostorijama Gradskog Omladinskog centra: Trg pravde 18. 

P A R T N E R I_____________________________________________________

"OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI ".

POŠTOVANI POSJETIOCI OVDJE MOŽETE POGLEDATI BROŠURU PROJEKTA "OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENI GLASAČI" KOJI REALIZUJE OMLADINSKI CENTAR "VERMONT" UZ VELIKODUŠNU PODRŠKU AMERIČKOG NARODA PUTEM AMERIČKE AMBASADE U SARAJEVU.

                          BROŠURA

_____________________________________________________Baner

Anketa

Kako se suprotstaviti korupciji u Brčkom?

Čovječe ne ljuti se

Saradnici

Medijski saradnici

Prijatelji OC Vermont